NOMINATIES EIGEN NIEUWS

 

Omroep Gelderland - Onderzoek speciaal vervoer

Maarten Dallinga, Ellen Kamphorst

 

Wekenlang onderzoek naar het Gelders speciaal vervoer, waarbij gesproken werd met tientallen gebruikers, hun partners en familie, chauffeurs, planners, scholen, zorginstellingen, overheden, politici en deskundigen, wees uit dat er sprake is van structurele problemen.

 

RTV Noord - Onrust bij Primark

Stephanie Nijssen


Naar aanleiding van berichten op Facebook die bij de omroep binnenkwamen, bevraagt RTV Noord een aantal (ex-) werknemers over hun werkervaringen bij Primark. Er ontstaat een ontluisterend beeld over intimidatie op de werkvloer en andere misstanden, dat breed wordt opgepikt en als gevolg heeft dat er per december 2017 een OR wordt ingesteld bij de modeketen.

 

RTV Oost - Gezondheidsrisico's geitenhouderij

Simon Dirk Terpstra, Tom Meerbeek

 

Naar aanleiding van de bouwstop die in de omliggende provincies aan de geitenhouderij-sector wordt opgelegd vanwege gezondheidsrisico's, gaat RTV Oost op onderzoek uit in Overijssel. In een reeks publicaties wordt het publiek breed geïnformeerd over de bevindingen en de achtergronden. Het resulteert in spoedberaad in de provinciale politiek, Kamervragen en een toezegging van de gedeputeerde dat er alsnog een onderzoek komt.